Проф. д-р Добрин Константинов

д-р Добрин Константинов

Проф. Добрин Константинов е Национален консултант по детска хематология и онкология; Председател на Българско научно дружество по детска хематология и онкология; Началник Клиника по детска клинична хематология и онкология, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД.
Проф. Добрин Константинов има признати специалности по Детски болести -1988 г.; Клинична хематология – 1992 г. и Детска клинична хематология и онкология – 2009 г., следдипломни квалификации по «Педагогика на висшето медицинско образование» и «Здравен мениджмънт».

Специализирал е в Children’s Hospital of Orange County, CA, USA, St.Anna Kinderspital, Wien, Austria, Addenbrookе’s Hospital, Cambridge University Hospitals, Cambridge, United Kingdom, European School of Oncology (ESO) – Wien, Austria, Primary Children’s Hospital – Salt Lake City, Utah, USA, “St. Bartholomew Hospital”, London, UK.

През 2002 год. му е присъдена научната степен „Доктор“, а през 2004 год. е избран за Старши научен сътрудник/Доцент.


Проф. Константинов е член на:

 • Clinical Research Council (CRC) in Societe Internationale D’Oncologie Pediatrique Europe (SIOPE)
 • Representative for Bulgaria – CEPOETA (Central European Pediatric Oncology Early Trails Alliance) Group
 • Principal Investigator (CIC 346) EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation)
 • Председател на Сдружение „Българско научно дружество по детска хематология и онкология”
 • Peer reviewer for Pediatric Blood & Cancer Copyright © 2011 Wiley Periodicals Inc.
 • Principal Investigator – BFM ALL IC
 • Team Member (CIC 346) EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation)
 • Представител на България в Европейската Агенция по Лекарствени следства (EMA) – Педиатричен комитет (PDCO)
 • Редакционна колегия Сп. „Педиатрия” – член
 • Българско научно дружество по клинична хематология и трансфузиология – член на Управителен съвет
 • Българско научно дружество по клинична хематология и трансфузиология – член
 • Асоциация по Хематология и Трансфузиология – член на Управителен съвет
 • Академичен съвет, Медицински Университет – София – член
 • UKCCSG – United Kingdom Children’s Cancer Study Group – член кореспондент
 • SIOP – Societe Internationale d’Oncologie Pediatrique – редовен член
 • Българско Педиатрично Дружество

Проф. Константинов има 17 монографии и участия в учебници на български език ; 45 Публикации в българска периодика; 9 Публикации в международна периодика; над 50 участия в национални симпозиуми и конгреси, над 55 участия в международни симпозиуми и конгреси.

Проф. Константинов владее писмено и говоримо английски, немски и руски език.