Академия по молекулярна патология и персонализирана медицина „Рак на белия дроб“: Програма

Академия по молекулярна патология и персонализирана медицина „Рак на белия дроб“: Програма

04.04 – 06.04.2024

Зала „Опал“, хотел „Рамада“, София

Организирана от БАППМ в сътрудничество с Медицински Университет Плевен и Медицински Университет Варна

Програма

Първи ден, 04.04.2024

 

13.30 – 14.00 Регистрация
14.00 – 14.15
Откриване
14.15 – 14.45 Епидемиология на рака на белия дроб– Д-р Георги Димитров, BSc, MRes, DIC, MD, Отделение по медицинска онкология УМБАЛ “Царица Йоана ИСУЛ”, София

14.45 – 16.15 Поглед към скрининга за рак на белия дроб – панелна дискусия

Модератор: Проф. д-р Галина Кирова,дмн – Началник Клиника по образна диагностика, „Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда“, Председател на Научно дружество по кардио-торакална образна диагностика 

Участници: Проф. Илко Гетов, дф, Заместник-министър на здравеопазването; Д-р Татяна, Ненкина, Клиника по образна диагностика, „Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда“, София, Д-р Славейко Джамбазов, Изпълнителен директор на „HTA Ltd”

16.15 – 16.45 Кафе-пауза

16.45 – 18.15 Образна диагностика на рака на белия дроб – панелна дискусия

Модератор: Доц.. д-р Веселка Стойнова, Началник Клиника по образна диагностика “Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ “Младост”, София

Участници: Проф. д-р Галина Кирова, Началник Клиника по образна диагностика “Аджибадем Сити Клиник Болница “Токуда”, София; Доц. д-р Милена Енчева, дм, Началник Клиника по белодробни болести, ВМА, София

18.15 – 18.45 Хирургично лечение на белодробен карцином – Д-р Анастас Чапкънов – Началник на Клиниката по Гръдна Хирургия УМБАЛ „Каспела”, Пловдив 

19.00 – 22.00 Вечеря

05.04.2024 Втори ден

08.30 – 09.00 Регистрация и кафе „Добро утро“
09.00 – 09.15 Откриване
09.15 – 10.45 Прецизна диагностика на рака на белия дроб – панелна дискусия:

Модератор: Проф. д-р Савелина Поповска, дмн – Ръководител Катедра „Патологоанатомия“, МУ Плевен 

Участници: Проф. д-р Лука Брчич, Институт по патология, Медицински университет Грац, Австрия; д-р Елица Бечева, дм – Ръководител на лаборатория по молекулярна генетика, Център по молекулярна онкопатология, МБАЛ „Сърце и Мозък“, Плевен, Самюел Бюве, Бизнес мениджър, “Stilla Technologies”, Франция – гост-лектор от RIDACOM

10.45 – 11.15 Кафе-пауза

11.15 – 12.45 Медикаментозно лечение на белодробен карцином – панелна дискусия:

Модератор: Д-р Таня Златанова, дм – Клиника по медицинска онкология, „Аджибадем Сити Клиник“, Болница Токуда, София 

Участници: Доц. д-р Наталия Чилингирова, дм – Началник Клиника по медицинска онкология, Център за върхови постижения, МБАЛ „Сърце и мозък“, Плевен; Д-р Боряна Атанасова, МБАЛ “Сърце и мозък”, Плевен

12.45 – 13.15 „Недребноклетъчен белодробен карцином – принципи на съвременната диагностика“ – фирмена презентация „MSD” – Проф. д-р Савелина Поповска, дмн, Ръководител Катедра “Патологоанатомия”, Медицински Университет Плевен

13.15 – 14.30 Работен обяд

14.30 – 15.30

От диагнозата към персонализираната терапия – значението на мултидисциплинарния подход в грижата за пациентите с белодробен карцином – фирмен симпозиум “АстраЗенека”, България

модератор и лектор – д-р Таня Златанова, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда

Дискусионна сесия „Диагностика и стадиране на белодробен карцином“  

Участници:

Проф. д-р Галина Кирова, дмн, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, София

Доц. д-р Свитлана Бачурска, дм, УСБАЛО “Проф. Иван Черноземски”, София

Д-р Анастас Чапкънов, дм, УМБАЛ Каспела, Пловдив

Дискусионна сесия “Мултимодален подход в лечението на белодробен карцином”

Участници:

Д-р Таня Златанова, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда

Проф. д-р Елица Енчева – Мицова, дмн, УМБАЛ „Света Марина“, Варна

15.30 – 16.00  Лъчелечение и радиохирургия на рак на белия дроб – Проф. д-р Елица Енчева – Мицова, дмн – Началник Клиника по лъчелечение и радиохирургия, УМБАЛ „Света Марина“, Варна 

16.00 – 16.30 Кафе-пауза

16.30 – 17.30 Фирмен симпозиум „Рош България“

“Еволюция в диагностиката и лечението на пациенти с ранен НДРБД – адювантно приложение на имунотерапия с атезолизумаб” – Д-р Красимир Койнов, Началник на  отделение по медицинска онкология, МБАЛ „Сердика“, София

“Биомаркерна диагностика при напредналия рак на белия дроб – предизвикателства и възможности” – Проф. д-р Савелина Поповска, дмн, Ръководител Катедра „Патологоанатомия“, Медицински Университет, Плевен

17.30 – 19.00 Профилактика на рака на белия дроб; път на пациента с белодробен карцином. Място на психоонколологията в лечението на белодробния карцином – панелна дискусия

Модератор: Д-р Александър Симидчиев – Зам. Председател на Комисия по здравеопазване, НС 

Участници: Г-жа Евгения Александрова – Председател на АПОЗ, член на борда на European Cancer Patient Coalition (ECPC); Г-жа Екатерина Виткова – Председател на Българска Асоциация по Психоонкология – 

19.00 – 22.00 Официална вечеря

06.04. Трети ден

Специализирано обучение по дигитална патология и прецизирана диагностика на рак на бял дроб  за специализанти по патология

 08.30 – 09.00 Регистрация и кафе „Добро утро“

09.00 – 13.30 Първа част  

Модератор: Проф. д-р Савелина Поповска, дмн – Ръководител Катедра „Патологоанатомия“, Медицински Университет Плевен

Специален гост-лектор: Проф. д-р Лука Брчич, Институт по патология, Медицински Университет Грац, Австрия

09.00 – 09.15 Откриване

09.15 – 10.00 Мезотелиоми-диагностични критерии и класификация-СЗО-2021. Лектор-Лука Бръчич, Институт по патология, Медицински Университет Грац, Австрия

10.00 – 10.15 Дискусия

10.15 – 11.00 Метастатични тумори в бял дроб-принципи на диагностика. Роля на ИХХ в диагностичния процес.  Лектор-Лука Бръчич , Институт по патология, Медицински Университет Грац, Австрия.

11.00-11.15 Дискусия

11.15 – 11.30 Кафе – пауза

11.30 – 13.00 Специализирано обучение по дигитална патология и прецизирана диагностика на рака на белия дроб втора част

11.30-12.15 Нормална анатомия и хистология на бял дроб. Роля на ИХХ в диагностиката на белодробни лезии. ДД на грануломатозни лезии в бял дроб.  Д-р Елица Петрова, МУ-Плевен  УМБАЛ „Света Марина“- Плевен

12.15-12.45- Диагностичен подход към не-неопластични белодробни лезии. Проф. д-р Савелина Поповска, дмн – Ръководител Катедра „Патологоанатомия“, Медицински Университет Плевен

12.45-13.00 Дискусия

13.00 – 13.20 Изчерпателно геномно профилиране при тумори на белия дроб – Д-р Теодор Замфиров, СЕО „Елта 90“

13.30 – 14.30 Работен обяд

14.30 – 17.30 Специализирано обучение по дигитална патология и прецизирана диагностика на рак на бял дроб  за специализанти по патология с фокус върху практически случаи

Водещ лектор и модератор: Доц. д-р Свитлана Бачурска, дм – Началник клиника по патология, УСБАЛО, София

14.30-15.15-Интерстициални заболявания на бял дроб. Д-р Феодор Оджаков, д.м., УСБАЛО,

15.15-16.00 Туморни заболявания на бял дроб- „ за начинаещи и не само“.  Доц. д-р Свитлана Бачурска, дм – Началник клиника по патология, УСБАЛО, София

16.00-17.00 Специализирано обучение по дигитална патология и прецизирана диагностика на рака на белия дроб – практическо обучение с дигитализирани  селектирани случаи с туморна и нетуморна патология.

17.00-17.15 Дискусия

17.15 – 17.30 Закриване и връчване на сертификатите на участниците.

 

 

 

Линк за регистрация

Лектори

Проф. Илко Гетов, дф, Заместник-министър на здравеопазването

Доц. д-р Милена Енчева, дм, Началник Клиника по белодробни болести, ВМА, София

Самюел Бюве, Бизнес мениджър “Стила Технолоджис”, Франция

Д-р Боряна Атанасова, Отделение по лъчелечение и радиохирургия, МБАЛ “Сърце и мозък”, Плевен

Проф. д-р Лука Брчич, Институт по патология, Медицински Университет Грац, Австрия

Проф. д-р Савелина Поповска, дмн
Ръководител Катедра „Патологоанатомия“, Медицински Университет Плевен

Д-р Елица Бечева-Крайчир, Ръководител на лаборатория по молекулярна генетика, Център по молекулярна онкопатология, МБАЛ „Сърце и Мозък“, Плевен

Проф. д-р Галина Кирова-Недялкова, дмн, Началник клиника по образна диагностика, „Аджибадем Болница Токуда“

Д-р Таня Златанова, Клиника по медицинска онкология „Аджибадем Болница Токуда“, София

Д-р Румен Йончев, Клиника по медицинска онкология, МБАЛ “Сърце и мозък”, Плевен

 

Доц. д-р Наталия Чилингирова, дм, Началник Клиника по медицинска онкология, УМБАЛ „Сърце и мозък“, Плевен

Проф. д-р Елица Енчева – Мицова, дмн, Началник Клиника по лъчелечение, УМБАЛ „Света Марина“, Варна

Д-р Анастас Чапкънов, дм, Началник отделение по гръдна хирургия, Болница „Каспела“, Пловдив

Д-р Александър Симидчиев, Заместник-председател на Комисия по здровеопазване, 47 Народно събрание на Република България

Екатерина Виткова, Председател на Българска асоциация по психоонкология

Евгения Александрова, Председател на АПОЗ

Д-р Жасмина Коева-Балабанова, Председател на УС на БАППМ

Доц. Д-р Свитлана Бачурска, дм, Началник отделение по клинична патология УСБАЛО „Проф. д-р Черноземски“, София

Д-р Красимир Койнов, Началник Клиника по медицинска онкология, МБАЛ “Сердика”, София

Д-р Георги Димитров, Отделение по медицинска онкология, УМБАЛ“Царица Йоана ИСУЛ“, София

Доц. д-р Веселка Стойнова, Началник Клиника по образна диагностика „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост“, София

Д-р Славейко Джамбазов, дм, Изпълнителен директор „HTA” Ltd

 

Д-р Татяна Ненкина, Клиника по образна диагностика „Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда“, София

 
Д-р Теодор Замфиров, СЕО “Елта 90”
 

 

Благодарение на:

Диамантени спонсори:

Платинен спонсор:

Златен спонсор:

С подкрепата на:

elta-logo

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *