Академия по молекулярна патология и персонализирана медицина „Мозъчни тумори“: Програма

Академия по молекулярна патология и персонализирана медицина „Мозъчни тумори“: Програма

Академия по молекулярна патология и персонализирана медицина „Мозъчни тумори“

Организирана от БАППМ, Медицински Университет Плевен и Медицински Университет Варна

09-10.06.2023

„Рослин Димят“ Хотел, Варна

Програма

09.06.2023

Първи ден: Мултидисциплинарен формат – експерти от всички медицински специалности, които имат отношение към диагностиката на мозъчните тумори, ще представят новостите в темата „Мозъчни тумори“

Подходящ за специалисти и специализанти по патология, медицинска генетика, онкология, образна диагностика, неврохирургия, лъчетерапия

13.30 – 14.00 Регистрация

14.00 – 14.10 Откриване – д-р Жасмина Коева-Балабанова, Председател на УС на БАППМ

14.10 – 14.30 Мозъчни тумори – въведение – проф. д-р Савелина Поповска, дм, Ръководител Катедра по патологоанатомия, МУ Плевен

14.30 – 15.00 Класификация на туморите на ЦНС, СЗО, 2021г., с акцент върху първичните мозъчни тумори. Диагностична и предиктивна роля на молекулярнопатологичните биомаркери – доц. д-р Маргарита Каменова, дм, Клиника по обща и клинична патология, УМБАЛСМ „Пирогов“

15.00 – 15.30 Образна диагностика на мозъчните тумори – Доц. д-р Радослав Георгиев, дм, Ръководител Клиника по образна диагностика, УМБАЛ „Света Марина“, Варна

15.30 – 16.00 Прецизна диагностика на мозъчните тумори – генетични и молекулярни тестове – д-р Елица Бечева-Крайчир, Ръководител на лаборатория по молекулярна генетика, Център по молекулярна онкопатология, МБАЛ „Сърце и Мозък“, Плевен

16.00 – 16.10 Дискусия

16.10 – 16.30 Кафе-пауза

16.30 – 17.00 Неврохирургично лечение на мозъчните тумори- постижения и предизвикателства – Проф. д-р Явор Енчев, дм, Ръководител клиника по неврохирургия, УМБАЛ „Света Марина“, Варна

17.00 – 17.30 Лъчетерапия на мозъчни тумори – проф. д-р Елица Енчева – Мицова, дм, Началник Клиника по лъчелечение, УМБАЛ „Света Марина“, Варна

17.30 – 18.00 Медикаментозно лечение на мозъчни тумори – Д-р Росица Кръстева, Управител Онкологичен център „Уни Хоспитал“ , Панагюрище

18.00 – 18.30 Мозъчни тумори при деца – Д-р Иван Боронсузов, дм, Клиника по детска клинична хематология и онкология, УМБАЛ „Царица Йоана ИСУЛ“, София

18.30 – 19.00 Отключване на потенциала на прецизната медицина в Европа относно мозъчните тумори – Адв. Пламен Таушанов, Председател на УС на БАЗП

19.00 – 19.20 Дискусия

19.30 – 22.00 Вечеря

10.06.2023

Втори ден: Специализирано обучение, предназначено  за докторанти, специализанти и за специалисти по  клинична патология за осъвременяване на знанията им в областта на невроонкологията, която е динамична и бързо променяща се медицинска дисциплина.

Подходящо е също за специализнати по неврохирургия, образна диагностика  и медицинска онкология.

Включва: хистологична и имунохистохимична характеристика на глиалните тумори у възрастни индивиди и у деца. Генетичният профил – водещо доказателство за диагноза и диференциална диагноза между астроцитоми и олигодендроглиоми. Значение на ИХХ изследвания и  особено на генетичния профил за диагнозата, определяне на степента на малигненост и провеждане на подходяща терапия при глиомите. Субкласификация на епендимните тумори и прогностично значение на генетичните алтерации при тях. Медулобластомът – стабилен терминологично тумор, но с алтернативни 2 вида класификации –  въз основа на хистологични и на генетични параметри. Идентификация на други ембрионални педиатрични тумори с помощта на молекулнопатологичните увреждания в тях. ИХХ изследвания -решаващи за определяне на първичния тумор при метастатични тумори и полезни за диференциалната диагноза с първични глиални и менингеални мозъчни тумори. Основни характеристики на субтиповете на менингиомите според : а/ хистологичните структури и б/ степента на малигненост. 

09.00 – 09.30 Регистрация и кафе „Добро утро“

9.30-11.00 ч. Тема:  Астроцитоми  2-4 ст. Олигодендроглиоми 2,3 ст. Глиобластом,4 ст. Диагностични критерии: цитологични , хистологични, имунохистохимични /ИХХ/, генетични. Демонстрация на случаи и обсъждане. Модератори: доц. Д. Дженков, д-р Г. Стоянов

11.00-13.00 ч. Тема: Педиатрични глиоми. Епендимоми. Медулобластом и други ембрионални тумори. Интегрирана хистологична и молекулярнопатологична диагноза. Демонстрация на случаи и обсъждане. Модератор: доц. М. Каменова

13.00 – 14.00 Работен обяд

14.00- 15.00ч. Тема: Метастатични тумори на мозъка. ИХХ алоритъм за диагноза и диференциална диагноза . Демонстрация на случаи. Модератор: доц. М. Каменова

15.00-16.00ч. Практически занятия. Дигитална патологична диагноза на първични мозъчни тумори . Модератори: доц. Д. Дженков, д-р Г.Стоянов

16.00 – 16.30 Кафе-пауза

16.30 – 18.30 Практически занятия. Дигитална патологична диагноза на първични мозъчни тумори  – продължение. Модератори: доц. Д. Дженков, д-р Г.Стоянов, доц. д-р Маргарита Каменова

18.30 – 18.40 Закриване

Линк за регистрация

Лектори

Д-р Жасмина Коева-Балабанова – Председател на Управителния Съвет на Български Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина – БАППМ

Проф. д-р Савелина Поповска, дм
Ръководител Катедра „Патологоанатомия“, Медицински Университет Плевен

Доц. д-р Маргарита Каменова, дм,
Клиника по обща и клинична патология, УМБАЛСМ „Пирогов“

Доц. д-р Радослав Георгиев, дм, Ръководител Клиника по образна диагностика, УМБАЛ „Света Марина“, Варна

Д-р Елица Бечева-Крайчир, Ръководител на лаборатория по молекулярна генетика, Център по молекулярна онкопатология, МБАЛ „Сърце и Мозък“, Плевен

Проф. д-р Явор Енчев, дм, Ръководител клиника по неврохирургия, УМБАЛ „Света Марина“, Варна

Проф. д-р Елица Енчева – Мицова, дм, Началник Клиника по лъчелечение, УМБАЛ „Света Марина“, Варна

Д-р Родица Кръстева, Управител Онкологичен център „Уни Хоспитал“, Панагюрище

Д-р Иван Боронсузов, дм, Клиника по детска клинична хематология и онкология, УМБАЛ „Царица Йоана ИСУЛ“, София

Доц. д-р Деян Дженков, дм, Ръководител Катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология“, Медицински Университет Варна,

Адв. Пламен Таушанов, Председател на УС на БАЗП

Благодарение на подкрепата на:

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *