ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ПО МОЛЕКУЛЯРНА ПАТОЛОГИЯ

ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ПО МОЛЕКУЛЯРНА ПАТОЛОГИЯ

 

Патология на гърда – предизвикателства в диагностиката.  Място на персонализираната медицина в диагностиката и терапията

Организирана от БАППМ и Медицински Университет – Плевен

3-4 юни 2022 г., Медицински университет – Плевен 

Интервю с д-р Коева-Балабанова

Линк за регистрация за ден 1

Линк за регистрация за ден 2

Уважаеми колеги,

БАППМ и Медицински Университет Плевен продължават специалната си програма за обучение и повишаване на квалификацията на медицинските специалисти в области от прецизираната диагностика и персонализираната медицина, незастъпени към настоящия момент в учебните планове на медицинските университети и стандартните програми за СДО, в която участват водещи учени и преподаватели от България и света.

Каним Ви на двудневната Академия по молекулярна патология “Дигитална патология на гърда”, посветена на карцином на гърда. Планирана като събитие на живо, в мултидисциплинарен формат, с гост- лектор Проф.Д-р Тибор Тот – международно известен мамарен патолог,  известен с научните си интереси  в областта на теорията на „болния лоб” и  прецизната патология на мамарния карцином.

Проф. Тот ще представи клинични случаи, демонстриращи начин на растеж на карциноми на гърда, корелацията с молекулярни субтипове и образна находка, клиничното значение на тези фактори в светлината на персонализираната медицина.

Първата част на Академията е посветена на мултидисциплинарната гледна точка на съвременните образни и инструментални диагностични методи, включително вакуум аспирационна биопсия и нейното място в диагностиката и терапията на микрокалцификати и други лезии на гърдата.

Фокус на Академията са и новостите в класификацията на тумори на гърда по СЗО,  стратификатори на риска за ЕR+, HER 2 негативни карциноми, както и нашият опит в геномното секвениране в клиничната практика, касаеща предиспозиция за рак на гърда и съвременни терапевтични стратегии за локално и ситемно лечение.

Вторият ден на Академията е посветен на мисията ни да обучаваме специализантите по програмата за СДО. Ще бъдат покрити теми като нормална хистология на гърда,  възрастови и физиологични вариации, епителни прилиферативни лезии без и с атипия. Ще Ви запознаем с препоръките за добра практика за макроскопска обработка на материали от гърда, преценка на ефекта от проведена неоадювантна химиотерапия,  морфологичните варианти на инвазивни карциноми, както и прогностични и предиктивни биомаркери.

Фокус на Академията за обучение на специализанти ще бъдат и молекулярните подвидове карцином на гърда.

Теоретичната част ще бъде демонстрирана със случаи от практиката с помощта на интерактивна интернет базирана система за дигитална микроскопия, като биопсичните казуси ще бъдат достъпни предварително за регистрираните участници и ще бъдат обсъдени на 4.06.2022.

Събитието ще популяризира идеите и дейностите на Центъра за компетентност Леонардо да Винчи в Медицински университет – Плевен. Той е изграден по проект BG05M2OP001-1.002-0010 “Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ в партньорство с Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и Института по роботика към БАН.

Участниците в Академията ще получат сертификати.

Очакваме Ви!

д-р Жасмина Коева-Балабанова
Председател на УС на БАППМ

Ако имате допълнителни въпроси, свързани с Вашето участие, не се колебайте да се свържете с нас на телефон: 02/494 94 84; 0889 94 94 83 или на email: bappm@newevent.bg.

Актуална информация за Академията можете да намирате на сайта на НЮ ИВЕНТ, както и на сайта на БАППМ.

Организационен партньор

НЮ ИВЕНТ
ул. Кузман Шапкарев № 1, етаж 4
02 494 94 84; 0889 94 94 83
bappm@newevent.bg
www.newevent.bg

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *