Академия по молекулярна уропатология

Академия по молекулярна уропатология

Предварителна програма

17-18.09.2021

18.09.2021 /петък/

16.30-17.00 Регистрация

17.00-17.30 Откриване:

Д-р Жасмина Коева-Балабанова – Председател на УС на БАППМ

Проф. д-р Савелина Поповска, дмн – Ръководител Катедра „Патологоанатомия“, Медицински Университет Плевен

17.30-18.30 State of the Art Lecture “Molecular Pathology in Urology”– Проф. д-р Джордж Дж. Нето – Ръководител Катедра по клинична патология, Университет Алабама, САЩ

18.30-19.00 Въпроси и отговори

19.00-21.30 Официална вечеря за лектори, спонсори и гости

18.09.2021 /събота/

08.30-09.00 Регистрация и кафе „Добро утро“

09.00-09.15 Откриване –

Д-р Жасмина Коева-Балабанова, Председател на УС на БАППМ

Проф. д-р Савелина Поповска – Ръководител Катедра „Патологоанатомия“, Медицински Университет Плевен

09.15-10.15

Първични гломерулопатии (гломерулонефрити). Класификация. Клинико-морфологична характеристика. Гломерулонефрити, протичащи с нефритен и нефротичен синдром. Гломерулопатии при системни и обменни заболявания – Доц. д-р Ю. Ананиев, дм, Декан на Медицински факултет, Тракийски университет, Катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, и дерматовенерология“

10.15-10.30 Въпроси и отговори

10.30-11.30 Болести и тумори на пикочния мехур. Уротелен карцином- клинико-морфологична характеристика Стадиране и градиране.Тумори на бъбреците. Класификация. Морфологични варианти. Стадиране и градиране. Клинико-морфологична характеристика – Доц. д-р Веселин Беловеждов, дм, Ръководител Катедра „Обща и клинична патология“, Медицински Университет, Пловдив

11.30-11.45 Въпроси и отговори

11.45-12.45 Тумори на пениса.Болести и тумори на тестисите и епидидима. Мор- фологична находка и ДД – Доц. д-р Иван Иванов, дм, Имунохистохимична лаборатория, Медицински Университет Плевен

12.45-13.00 Въпроси и отговори

13.00-13.30 Спонсорирана от Рош България лекция: „Atezolizumab и PD-L1 диагностика при уротелен карцином”– Проф. д-р Савелина Поповска, дм, Ръководител Катедра „Патологоанатомия“, Медицински Университет Плевен /Д-р Полина Дамянова

13.30-13.45 Въпроси и отговори

13.45-14.45 Работен обяд

14.45-15.45 Хиперплазия на простатната жлеза-морфологична диагноза, варианти и усложнения.Простатити и други бенигнени процеси в      простатата, имитиращи простатен карцином. Значение и диференциална диагноза. Простатен карцином-морфологични методи за диагноза, хистологични варианти, грейдинг и стадиране – Д-р Милен Караиванов, Катедра „Патологоанатомия“, Медицински Университет Плевен

15.45-16.00 Въпроси и отговори

16.00-16.15 Закриване и връчване на сертификатите

16.30-17.30 Общо събрание на БАППМ

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *