Награди на БАППМ за принос в развитието на персонализираната медицина в България

Награди на БАППМ за принос в развитието на персонализираната медицина в България

Персонализираната и прецизирана медицина навлиза все повече в медицинската наука и диагностичната и клинична практика в България и спомага за разработване и приложение на иновативни методи на диагностика и лечение. За да се разгърне напълно потенциалът, който тя носи за обществото, са необходими съвместни усилия на всички заинтересовани страни и политическа подкрепа. Тези усилия и подкрепа трябва да бъдат популяризирани и насърчавани и да получат обществено признание. Отбелязвайки напредъка в развитието на персонализираната медицина в последните години и изграждането на компетентност и капацитет в това направление в България,  Българският Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина-БАППМ учреди награди за принос в развитието на персонализираната медицина в България. Те ще бъдат връчвани на всеки две години. Първите награди на БАППМ за принос в развитието на персонализираната медицина в България бяха връчени на 24.10.2019 г. в зала „Рубин“, хотел „Рамада“, по време на официалната вечеря на Втората Балканска конференция по персонализирана медицина.

Носителите на наградите на БАППМ за персонализирана медицина 2019  са:

  1. Категория „Институции“: Награда за цялостен принос за развитието на персонализираната медицина в България – Министерство на образованието и науката
  2. Категория „Институции“: Награда за подкрепа на кауза-Комисия по здравеопазване, 44 Народно събрание на Република България
  3. Категория „Научни и учебни структури“: Награда за изграждане на капацитет и обучение на кадри- Медицински Университет Плевен
  4. Категория „Неправителствени организации“: Награда за подобряване достъпа на пациентите до прецизирана диагностика и персонализирано лечение – Българска асоциация за закрила на пациентите
  5. Категория  „Корпоративни структури“: Награда за цялостен принос за развитието на персонализираната медицина в България – Рош България ЕООД
  6. Категория Корпоративни структури: Награда за принос във внедряването на биотехнологии и иновации– Амджен България ЕООД
  7. Категория Корпоративни структури: Награда за популяризиране на иновативно лечение – Астелас Фарма ЕООД
  8. Категория „Корпоративни структури“: Награда за подкрепа на кауза – АстраЗенека България ЕООД
  9. Категория „Корпоративни структури“: Награда за принос в диагностиката и лечението на онкологично  заболяване – Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко КГ – клон България
  10. Категория Търговски структури: Награда за с принос в прецизираната диагностика- Елта 90М ООД

Д-р Жасмина Коева-Балабанова, Председател на УС на БАППМ връчва Наградата за цялостен принос в развитието на персонализираната медицина в България, Категория „Институции“ на г-жа Карина Ангелиева, Заместник-министър на образованието и науката

Д-р Жасмина Коева-Балабанова, Председател на УС на БАППМ връчва Наградата за подкрепа на кауза, Категория „Институции“ на доц. д-р Лъчезар Иванов, Заместник-председател на Комисия по здравеопазване, 44 Народно събрание

Д-р Жасмина Коева-Балабанова, Председател на УС на БАППМ връчва Наградата за изграждане на капацитет и обучение на кадри , Категория „Научни и учебни структури“ на проф. д-р Савелина Поповска, Заместник-ректор на Медицински Университет Плевен

 Д-р Жасмина Коева-Балабанова, Председател на УС на БАППМ връчва Наградата за подобряване на достъпа на пациентите до прецизирана диагностика и персонализирано лечение, Категория „Неправителствени организации“ на г-н Пламен Таушанов, Председател на УС на БАЗП

Д-р Жасмина Коева-Балабанова, Председател на УС на БАППМ връчва Наградата за подкрепа на кауза, Категория „Корпоративни структури“ на „АстраЗенека“, България

Д-р Жасмина Коева-Балабанова, Председател на УС на БАППМ връчва Наградата за популяризиране на иновативно лечение, Категория „Корпоративни структури“ на д-р Светослав Ценов, Генерален мениджър на „Астелас Фарма“, България

Д-р Жасмина Коева-Балабанова, Председател на УС на БАППМ връчва Наградата за принос във внедряването на биотехнологии и иновации, Категория „Корпоративни структури“ на г-жа Боряна Георгиева, Мениджър „Връзки с институции“,„Амджен“, България

Д-р Жасмина Коева-Балабанова, Председател на УСна БАППМ връчва Наградата за цялостен принос в развитието на персонализираната медицина в България, Категория „Корпоративни структури“ на г-н Андре де Васконселос, Генерален директор на „Рош България“

Д-р Жасмина Коева-Балабанова, Председател на УСна БАППМ връчва Наградата за принос в прецизираната диагностика, Категория „Търговски структури“ на Д-р Теодор Замфиров, Изпълнителен директор, „Елта 90М“, България

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *