Първо Балканско училище по молекулярна патология

Първо Балканско училище по молекулярна патология

Първо Балканско училище по молекулярна патология

Организирано от БАППМ и Медицински Университет, Плевен
София, 26 Октомври, зала „Опал“, хотел „Рамада“, София

За регистрация

Програма

8.30-9.00 Регистрация

9.00-9.15 – Откриване – Проф. Д-р С.Поповска – заместник-ректор на Медицински Университет Плевен, д-р Жасмина Коева – председател на УС на БАППМ

9.15-10.00Течна биопсия: плазма и още“ – Проф. д-р Джордж Дж.Нето – Ръководител Катедра „Клинична патология“, Университет Алабама, САЩ

10.00-10.45„Молекулни основи на наследствеността и организация на човешкия геном. Видове мутации. Онкогенетика“ – гл. ас. Д-р Зорница Камбурова, Катедра по микробиология, вирусология и медицинска генетика, Медицински Университет Плевен

10.45-11.15 Кафе-пауза

11.15-12.00„Генетични изследвания при онкологичните заболявания  – цел  и видове“ – гл.ас. д-р Радослава  Въжарова- Катедра по биология, медицинска генетика и микробиология, Медицински Факултет, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“

12.00-12.45„Изчерпателно геномно профилиране“ – проф. д-р Савелина Поповска- Ръководител Катедра „ Клинична патология“, Медицински Университет Плевен

12.45-13.45 – Работен обяд

13.45-14.30„Методи в молекулярната патология – полимеразна верижна реакция. Материали за изследване и осигуряване на качеството“ –  химик Тереза Динева, Сектор „Молекулярна патология“, Научна лаборатория, Медицински Университет Плевен

14.30-15.15„Методи в молекулярната патология –  класически диагностични методи, секвениране от следващо поколение ( NGS). Секвениране на транскриптоми  (RNAseq). Циркулиращи  туморни клетки  (CTC) – Любомир Балабански, Клиника „Малинов“, София

15.15-16.00 –  Кафе пауза

16.00-16.45„Диагностични, прогностични и предиктивни биомаркери при недребноклетъчен карцином на бял дроб  –Foundation One– проф. д-р Савелина Поповска, Ръководител Катедра „Клинична патология“, Медицински университет Плевен

16.45-17.30„Платформи на „Illumina проф. д-р Савелина Поповска, Ръководител Катедра „Клинична патология“, Медицински университет Плевен

17.30-18.00 – Закриване и връчване на сертификатите

Със специалното съдействие на:

Сребърен спонсор:

Бронзови спонсори:

elta-logo

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *