Втора Балканска конференция по персонализирана медицина

Втора Балканска конференция по персонализирана медицина

Втора Балканска конференция по персонализирана медицина

24-25 октомври, 2019, хотел „Рамада“, София

Организирана от Български Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина-БАППМ

В сътрудничество с Европейски Алианс за Персонализирана Медицина – ЕАПМ, Медицински Университет Плевен и Научно дружество по геномика и генетика на човека

ПРОГРАМА

ЛИНК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Основна цел на конференцията е да бъде форум за споделяне на добри практики в персонализираната медицина и обсъждане на възможностите за партньорство и  регионално сътрудничество между страните от Балканския регион. 

Конференцията допълва широкообхватната програма на ЕАПМ SMART Outlook.‘SMART’ е абревиатура за малките страни-членки и региони заедно /Smaller Member states And Regions Together/.
SMART е признание, че в тези страни се внедряват много иновации в здравеопазването. Международното сътрудничество и координацията в регионите са жизнено важни за пълното интегриране на персонализираната медицина в европейските здравни системи.

Тематика:

Персонализираната медицина – нова парадигма в здравеопазването; интегриране на персонализираната медицина в здравните системи; иновативни лекарствени продукти и диагностични средства – правна и регулаторна рамка, ОЗТ на продукти на персонализираната медицина; достъп на пациента да иновативно лечение;

Приложение на високите технологии в персонализираната медицина – настояще и бъдеще;

Нови достижения в геномиката и генетиката на човека; генна терапия; Европейска геномна инициатива „1+МГ“; прецизирана диагностика – NGS в превантивната медицина и клиничната практика – скрининг, редки болести, онкологични и неврологични заболявания;

Молекулярна патология – нови достижения и практическо приложение;

Прецизирана образна диагностика;

Персонализирана медицина в онкологията – скрининг, таргетна и комбинирана терапия, адювантна и неоадювантна терапия, имунотерапия, лъчелечение, мониторинг на рак на белия дроб, рак на колона, рак на простатата, меланома, рак на пакреаса, рак на главата и шията;

Персонализирана медицина в хематологията;

Персонализирана медицина и редки болести;

Персонализирана медицина в лечението на вирусни заболявания;

Персонализирана медицина в неврологията и психиатрията;

Вариа

Заявки за участие в постерната сесия – на office.bappm@gmail.com

Официални езици: Български и английски

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *