Научно-практическа конференция с международно участие „Персонализирана ли е ОЗТ за продуктите на персонализираната медицина“, организирана от БАППМ

Научно-практическа конференция с международно участие „Персонализирана ли е ОЗТ за продуктите на персонализираната медицина“, организирана от БАППМ

зала „София“, хотел „Метрополитен“, София, 12-13 октомври 2018 год.

Цел: Представяне и обсъждане на особеностите на ОЗТ на продуктите на прецизираната персонализирана медицина: прицелни терапии, съпътстваща диагностика, иновативни лекарствени продукти за персонализирано лечение

Очаквана аудитория:

 • Представители на Комисия за ОЗТ; БФС, Факултети по здравен мениджмънт, МУ; НСЦРЛП; НЦОЗА; участници в работни групи за ОЗТ; представители на НЗОК;
 • Представители на ръководствата и членове на Научно дружество по здравен мениджмънт, АрФарм; и др.;
 • Представители на фармацевтичната и диагностична индустрия
 • Специалисти, преподаватели, студенти и специализанти от Факултетите по здравен мениджмънт; Фармацевтичните факултети.

Основни теми:

 • ОЗТ в България и ЕС – тенденции и развитие
 • Принципи и практика на ОЗТ.
 • Специфични изисквания към предоставяната информация за изготвяне на по-информативна ОЗТ.
 • Поставяне на нерешените въпроси и последиците от прилагане на неподходящи методики. Споделяне на добри практики от други страни.
 • ОЗТ при редки болести.
 • ОЗТ на медицински изделия.
 • ОЗТ на съпътстваща диагностика.
 • Последици от прилагане на неподходящи методики
 • Ролята на ОЗТ за подобряване на достъпа на пациентите до продукти на персонализираната медицина.
 • Споделяне на добри практики
 • Представяне на конкретни примери

Място на провеждане:

хотел “Метрополитън”, София, Бул. „Цариградско шосе“ № 64, зала „София“

Програма

12.10.2018 г. (петък)

12.30-13.00 Регистрация

13.00-14.00 Работен обяд

14.00-14.30 Откриване

14.30-15.30 Пленарна сесия 1: “ ОЗТ и персонализирана медицина“

15.30-16.30 Пленарна сесия 2: „Особености на ОЗТ за продуктите на персонализираната медицина“

16.30-16.50 Кафе-пауза

16.50-17.50 Панелна дискусия: „Ролята на ОЗТ за подобряване на достъпа на пациентите до продуктите на персонализираната  медицина“ с участието на представители на Комисията за ОЗТ, НЗОК, МЗ, НСЦРЛП, експерти, индустрията и пациентски организации

17.50–18.30 Пленарна сесия 3: „ОЗТ и персонализирана медицина – добри практики“

18.30-18.50 Дискусия по темите от ден 1

19.00-21.30 Официална вечеря

13.10.2018 г. (събота)

09.00-09.30 Кафе „Добро утро“

09.30-10.50 Пленарна сесия 4: „ОЗТ и реимбурсирането на лекарствени продукти за таргетна терапия и редки болести“

10.50-11.10 Кафе-пауза

11.10-12.00 Представяне на примери от практиката и дискусия по темите от ден 2

12.00-12.15 Закриване и връчване на сертификатите на участниците

Лектори:

Проф. д-р Георги Христов, ФОЗ, МУ София, член на борда на БАППМ

Г-н Денис Хорган, Изпълнителен директор на Европейски Алианс за Персонализирана Медицина-ЕАПМ

Д-р Беата Ягиелска, Президент на Полски Алианс за Персонализирана Медицина-ПАПМ, Заместник-директор на Мемориален окнокологичен център „Мария Склодовска-Кюри“, Варшава, Полша

Проф. Пл. Димитров, Заместник- директор на НЦОЗА

Проф. Татяна Бенишева, Председател на „Българска Асоциация за Лекарствена Информация“ /БАЛИ/

Проф. Генка Петрова, Ръководител катедра „Организация и управление на фармацията“, ФФ, МУ София

Доц. Любомира Коева-Димитрова, дин, ФОЗ, МУ Варна

Д-р Галя Кондева, Директор Дирекция „Лекарствени продукти и контрол по предписване и отпускане“, НЗОК

Адв. Пламен Таушанов, Председател на БАЗП

Доц. Надя Велева, ФФ, МУ Плевен

Проф. Румен Стефанов, Декан на ФОЗ, Медицински Университет, Пловдив

Д-р Борислав Борисов, дм, MBA, „Prescriptia“

Доц. Мария Камушева, дф. Катедра “Организация и икономика на фармацията”, Фармацевтичен факултет, МУ София

Деян Денев, Изпълнителен директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM)

felipe kosta

Д-р Фелипе Коща, Заместник-директор оперативна дейност, Болница „Да Луз“, Лисабон, Португалия

Институционални партньори:

Medical University Pleven
BA
Bulgarian Society of Human Genomics and Genetics

Благодарение на подкрепата на:

Златен спонсор:

Amgen-logo

Сребърен спонсор:

roche-logo

Бронзов спонсор:

elta-logo

Специално предложение

В израз на разбирането си за мултидисциплинарния характер на прецизираната и персонализирана медицина и необходимостта от съвместна работа и сътрудничество между всички заинтересовани страни, БАППМ дава изключителна възможност за безплатна регистрация и участие в Научно-практическата конференция „Персонализирана ли е ОЗТ за продуктите на персонализираната медицина“ за първите 30 участници – представители на медицинските университети, фармацевтичните факултети, факултетите по обществено здраве: преподаватели, студенти, специализанти и докторанти и представители на пациентски организации.

Надяваме се да оцените възможността за личен контакт с българските и международните експерти и за участие в дискусиите и практическите сесии и да се възползвате от това ексклузивно предложение.

За регистрация:
https://form.jotformeu.com/62773958734371

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *