ЕКСПЕРТИ ОТ 12 СТРАНИ С ПРИЗИВ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ ЗА ЕДИННА ПРЕПОРЪКА ЗА СКРИНИНГ ЗА РАК НА БЕЛИЯ ДРОБ

lung cancer screening

ЕКСПЕРТИ ОТ 12 СТРАНИ С ПРИЗИВ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ ЗА ЕДИННА ПРЕПОРЪКА ЗА СКРИНИНГ ЗА РАК НА БЕЛИЯ ДРОБ

Злокачественото заболяване причинява смъртта на 1,4 милиона души в света всяка година

На 22-23.04.2018 г., София бе домакин на конференцията „Рак на белия дроб – ранна диагноза и доказателства за скрининг“, организирана от Българския алианс за прецизирана и персонализирана медицина (БАППМ) и Европейския алианс за персонализирана медицина (ЕАПМ). Основна цел на конференцията бе да инициира приемането на препоръка от Европейския съвет за изготвяне на европейски насоки за скрининг за рак на белия дроб от експертна група.

Скринингът за рак на белия дроб беше горещата тема на Годишната конференция на ЕАПМ през 2017 год. и се надяваме сега в София, да направим следващата стъпка“, каза при откриването д-р Жасмина Коева-Балабанова, председател на БАППМ.

д-р Жасмина Коева-Балабанова

Цифрите сочат, че ракът на белия дроб е отговорен за смъртта на 1,4 милиона души в света всяка година, което е ¼ от всички смъртни случаи от злокачествени заболявания. В Европейския съюз (ЕС) ракът на белия дроб също е най-смъртоносният от всички видове рак и убива около 270 000 души годишно. В България ракът на белия дроб е най-честото злокачествено заболяване при мъжете и петото по честота при жените. През 2016 г. със заболяването са диагностицирани над 4000 българи.

Европа търси подходящи модели за оценка на риска, определяне на пациентите за скрининг, както и какъв брой скринингови изследвания за една година са необходими“, каза още д-р Коева. Тя допълни, че в някои страни, напр. САЩ, вече се прилагат добре насочени програми за срининг за рак на белия дроб.

Най-малкото е изненадващо, че за най-смъртоносния рак в Европа няма общоприети насоки за скрининг. ЕАПМ и БАППМ непрестанно призовават за конкретни действия на ниво ЕС и на ниво страни-членки и се надяваме да постигнем реален напредък с решенията от конференцията в София”, заяви г-н Денис Хорган, изпълнителен директор на ЕАПМ. “Два са жизнено важните критерии, на които трябва да отговарят скрининговите програми – равен достъп на гражданите от рисковите групи и отчетливо предимство на ползата пред риска. Разбира се, призовавайки към Европейски стандарти и насоки, ние осъзнаваме, че има големи разлики в ресурсите между по-богатите и по-малко богатите от 28-те страни-членки на ЕС. Тези неравенства трябва да се имат пред вид, при формулирането на коненсусни препоръки.“-продължи г-н Хорган.

Денис Хорган

В дискусията около нерешените въпроси около скрининга на рак за белия дроб участваха политици, учени, експерти и представители на институциите на европейско и национално ниво.

Конференцията “Рак на белия дроб – ранна диагноза и доказателства за скрининг” определено беше “различната конференция”. Необичайният формат беше продиктуван от твърдото убеждение, че за да бъдат внедрени научните постижения в здравните системи, да бъдат въведени в ежедневната практика, в полза на всички пациенти и граждани, е необходима политическата подкрепа на отговорните за формирането на здравните политики лица и институции и обединените усилия на всички заинтересовани страни. В противен случай, новостите в медицината остават в програмите на научните конференции, или по уебсайтовете на научните дружества.
Затова сме изключително благодарни на министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов, който пише в поздравителния си адрес към организаторите на конференцията: „Приветствам инициативата и вярвам, че приоритетът ви за скрининг, превенцията на това толкова коварно заболяване са изключително важни. Ценя високо експертизата и усилията на специалистите от Българския алианс за прецизирана и персонализирана медицина, на участниците в днешния форум, на съпричастните към каузата ви и се надявам да постигнете целта си за разработване на насоки за скрининг за рак на белия дроб“, на кмета г-жа Йорданка Фандъкова, която лично приветства с „Добре дошли“ участниците във форума, на Комисията по здравеопазване в НС в лицето на нейния заместник-председател – доц. д-р Лъчезар Иванов, който участва във форума, на омбудсмана г-жа Мая Манолова, която заявява в поздравлението си към участниците в конференцията: “Като омбудсман на Република България подкрепям усилията на всички медицинските специалисти, научните експерти, националните и европейски политици, неправителствени организации за работата им в посока на превенцията и ранната диагностика на рака на белия дроб – едно от най- мащабните злокачествени заболявания в световен мащаб“, на министъра на българското председателство на ЕС-г-жа Лиляна Павлова, която пише в поздравителния си адрес към организаторите и участниците в конференцията: “Поздравявам Българския алианс за прецизирана и персонализирана медицина, организатор на днешната конференция, защото всяко усилие в името на здравето на пациентите е част от голямата битка в преследването на най-важната кауза – спасение на тежкоболните и по-добър живот на всички пациенти“, на евродепутата д-р Андрей Ковачев, който заяви в словото си по време на официалната вечеря: “Всеки в тази зала знае, че персонализираната медицина не е просто идея, тя е новата реалност. И без съмнение, скринингът и ранната диагноза ще играят огромна роля в нейното развитие. Всички ние, които сме тук днес, работим, всеки по своя начин, за внедряването на скнинга и ранната диагноза в рутинната медицинска практика.”Традиционната медицина е основата -здрава и солидна, върху която изграждаме здравеопазването за нашите граждани. И в голяма част от нея има много, много голяма стойност. Но връщане на часовника назад, не е възможно“- добави д-р Ковачев, на проф. Анелия Клисарова – зам.-председател на комисията по наука и здравеопазване в НС, която също подкрепи инициативата, на БЛС, БФС, на председателите на 5 научни медицински дружества, както и на двете национално представени пациентски организации – БАЗП и НПО.

Мая Манолова

В конференцията участваха учени и експерти на най-високо ниво от 12 страни. Бяха представени методите и резултатите от най-значимите постижения в областта на ранната диагноза и скрининга за рак на белия дроб. Най-новите международни проучвания за скрининг за рак на белия дроб бяха представени от своите автори. Резултатите от представените проучвания показват революционното увеличение на едногодишната преживяемост при рак на белия дроб с 20%.

Матис Удкерк, научен директор на Център по образна диагностика, Грьонинген и Хари де Конинг от „Еразмус“ МС, Ротердам, Холандия, които са водещи автори на проучването Nelson и скоро публикуваната “Европейска позиция за скрининг за рак на белия дроб”.

Д-р Джулия Веронези, Humanitas Research Hospital, Милано, Италия – водещ автор на проучването “Cosmos” и международно признат експерт по роботизирана гръдна хирургия, която повече от 10 години работи по разработването на ефективна скринингова програма за рак на белия дроб, също лично представи резултатите от работата си. “Европа трябва да започне планирането на скриниг за рак на белия дроб с КТ: Разработването на препоръки и насоки за скрининг предполага и осигуряване на достъп до тази програма и внедряването и в различните системи на здравеопазване на страните-членки на ЕС. Трябва да отбележим, че проблемът “рак”няма как да бъде решен от само една от заинтересованите страни, нито съществуват лесни решения на този проблем. Диалогът е критично важен за бързото внедряване на научните постижения в диагностичната практика на страните от ЕС”- каза д-р Веронези.

В програмната си реч, Киаран Никол, началник отдел “Здравеопазване” в Съвместния изследователски инситут ISPRA към Европейската Комисия заяви: “Имаме невероятна гама от нови технически средства, както и невероятни възможности за покрепа на страните-членки”.

Конференция "Рак на белия дроб"

Впечатляващо беше и участието на г-н Алоис Петерле, евродепутат и бивш премиер на Словения. Той беше в София само за три часа, за да участва в конференцията и да заяви подкрепата си.”Спасяването на живота трябва да е водещо в медицината. Трябва ни обучение, трябва да работим заедно и да споделяме данните, които имаме. Трябва ни адекватна регулаторна рамка. Искаме нова визия. Вече е ясно, че следващата генерация на ранната диагноза е налице. Трябва ни баланс между защитата и трансфера на данни. Трябва ни повече Европейски съюз, не по-малко Европейски съюз в това направление”- каза г-н Петерле и добави:”Фокусът върху скрининга за рак на белия дроб днес, е навременен, защото науката в това направление се разви до такава степен, че вече имаме доказателствата, че е време Европа да предприеме конкретни действия. Европейските здравни системи трябва да се адаптират бързо и да отворят пътя на ранната диагноза в полза на пациентите и обществото“.

Д-р Абед Агбария, от Медицински Център „Асута“, Тел Авив, Израел, представи нов тест за пълно геномно профилиране на солидни тумори. Прилагането му разширява възможностите за лечение, като за всеки пациент избират тези таргетни терапии и клинични изпитвания, които отговарят на молекулярните промени в тумора му. Тестът се предлага вече и в България и с него се откриват всички класове геномни изменения с >99% специфичност.

Тит Албрехт, Ръководител на Център по здравеопазване, Национален Институт за Обществено здраве, Словения се обърна към участниците: „С брилянтните познания на хората в тази зала, аз съм убеден, че ние сме в състояние да бързо да внедрим всички прекрасни иновации и технологии в Европейските системи на здравеопазване в полза на всички пациенти. Предизвикателството е огромно, но потенциалът е още по-голям“.

В подкрепа на разработването на Европейски препоръки за скрининг за рак на белия дроб застана и индустрията. “Като компания, водена от науката, нашата мисия е да елиминираме рака на белия дроб като причина за смърт. Вярваме, че тази цел може да бъде постигната чрез иновация в лечението и ранната диагностика. Горди сме, че имаме възможност да си сътрудничим с всички участници в тази конференция, тъй като само чрез партньорство пациентите могат да получат перспективата, която заслужават“, каза Шербан Георгиу, Вицепрезидент Клинични разработки, Онкология, АстраЗенека.

Доц. Димитър Калев от СБАЛОЗ „Д-р Марко Марков“ – Варна представи данните за България, които показват, че над 70% от пациентите с рак на белия дроб у нас се диагностицират в трети и четвърти стадий на заболяването. Прогнозата за 5-годишна преживяемост при тях е под 5%. По-добра преживяемост се наблюдава само при пациенти с диагностициран карцином в ранен стадий, което дава възможност за своевременно оперативно и медикаментозно лечение. Ето защо специалистите препоръчват ранна профилактика и здравословен начин на живот, като от съществено значение е идентифицирането на рисковите за заболяването групи.

Проф. Здравка Валерианова представи сравнително проучване на проведените в България скринингови програми, а д-р Галинка Павлова – зам.-председател на БЛС изрази подкрепата на съсловната организация за разработката на европейски препоръки и въвеждането на скринингова програма за скрининг за рак на белия дроб и готовността на БЛС да участва активно в обучението на участващите в програмата лекари.

Конференцията завърши с приемане на политически документ за необходимостта от разработване на Европейски препоръки за скрининг за рак на белия дроб и призив към ЕС за сформиране на експертна група за тази цел. Основните послания в документа са:

  1. Европейската комисия трябва да възложи на група експерти от ЕС, която да предложи препоръки за скрининг за рак на белия дроб до 2019/2020 и да спомага за тяхното приложение;
  2. Страните-членки би трябвало да незабавно да планират скрининг с нискодозова компютърна томография с дългосрочна цел – въвеждане на скрининг за рак на белия дроб в рамките на 18 месеца. Европейската Комисия може да съдейства за координацията чрез експертната група.

Някои от публикациите и отзиви относно конференцията можете да прочетете тук.

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *