ЗАПОЧВА ИЗГРАЖДАНЕТО НА БАЛКАНСКА МРЕЖА ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА

ЗАПОЧВА ИЗГРАЖДАНЕТО НА БАЛКАНСКА МРЕЖА ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА

София беше  домакин на Първата Балканска конференция по персонализирана медицина, организирана от Българския Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина (БАППМ). С нея се поставя и началото на изграждането на Балканска мрежа за персонализирана медицина. В процеса на създаване на мрежата, водеща роля ще има БАППМ, подпомогнат от Европейския Алианс за Персонализирана Медицина (ЕАПМ). Това обяви на  форума изпълнителният директор на  Европейски алианс за персонализирана медицина (ЕАПМ) г-н Денис Хорган. Целта на мрежата ще е специалисти от всички страни на Балканите да обменят помежду си добри практики и опит в областта на персонализираната медицина и да работят заедно за интегриране на иновациите в системите на здравеопазването в региона.

В своята лекция „Персонализиранe на здравето – глобален императив“, г-н Хорган представи тенденциите, предизвикателствата и възможностите за развитие на персонализираната медицина в Европа, като отбеляза, че с предстоящото председателство на Европейския съюз страната ни има възможността да работи за интеграцията на иновациите в системата на здравеопазването. В тази връзка Българският алианс за прецизирана и персонализирана медицина (БАППМ) ще работи с партньорите си в Румъния и Австрия, които поемат след България председателството на ЕС. Ключов момент в общата им дейност ще бъде въпросът с ранната диагностика на онкологичните заболявания и по-специално на скрининг и ранна диагностика на рака на белия дроб.

В лекцията си „Персонализираната медицина в Румъния – от научната лаборатория до леглото на болния, от мечтата до реалността“, президентът на Центъра за иновации в медицината и Румънския Алианс за Персонализирана Медицина-РАПМ, д-р Мариус Геанта представи развитието на персонализираната медицина в Румъния и изрази готовността за задълбочаване на сътрудничеството с БАППМ.

Председателят на УС на БАППМ д-р Жасмина Коева-Балабанова представи тенденциите, предизвикателствата и възможните решения за по-широко навлизане на персонализираната   медицина в България. Тя отбеляза, че здравеопазването – такова, каквото го познаваме, се променя радикално. Дава се път на все по-прецизирана диагностика и по-персонализирана терапия за  пациентите. Към днешна дата в България са регистрирани над 41 лекарствени продукта за персонализирано лечение, от които 31 са в областта на онкологията, 6 са антивирусни, 3 за нарушения на централната нервна система и 1 в областта на ревматологията. Около 90% от тези медикаменти са реимбурсирани от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). За 2017 г. от 9 нови лекарствени продукта в позитивната листа на касата, шест са за персонализирано лечение. През следващите 5 години се очаква ръст в броя на лекарствените продукти за  персонализирана медицина от 69%, като инвестициите в тази област ще се увеличат с 33%.

Балканска конференция по персонализирана медицина

Чл.-кор. проф. д-р Драга Тончева – президент на Българското дружество по геномика и генетика на човека, постави фокус върху големите постижения на генетиката, геномиката, имуногенетиката, фармакогенетиката и фармакогеномиката. „Геномната медицина е не само в областта на    онкологията, въпреки че там постиженията наистина са вълнуващи, защото имаме биомаркети, които ни дават диагноза, прогноза и които определят поведението при пациентите и индивидуалното им лечение. „Геномиката преобърна нашите представи за медицината и заложи големи възможности за лечение на хронични, тежки заболявания, така че в бъдеще ракът наистина ще стане хронично заболяване“, каза тя.

Във форума участваха с лекции и г-н Деян Денев – изпълнителен директор на АрФарм, д-р Венелина Милева- изпълнителен директор на „Аджибадем Сити Клиник Токуда“, Проф. д-р Румен Стефанов – Декан на ФОЗ, МУ Пловдив, адв. Пламен Таушанов – Председател на БАЗП.

От научната програма особен интерес предизвикаха лекциите на чуждестранните гости на събитието: “Цялостно геномно профилиране: в клиничната практика и отвъд“  на Проф. Д-р  Идо Волф – Началник направление „Онкология“ и онкологичнанаучна лаборатория, Медицински Център, Тел Авив, Израел в рамките на фирмения симпозиумна „Рош България“;  “Ендометриален карцином: от ТипTI/II(ендометроиден/неендометроиден) до 4 типа TCGA“  на Проф. Д-р Хайме Прат, Свободен Университет Барселона, Испания и  „Генетични изследвания на предразположението към рак на гърдата“  на Проф. Д-р Дижана Пласеска-Каранфилска , Македонска Академия на Науките и Изкуствата, Научен Център за генно инжинерство и биотехнологии „Георги Ефремов“, Република Македония.

Фирменият симпозиум на „Амджен България“ беше фокусиран върху мултипления миелом като модел на научен прогрес – от диагнозата към лечението. Лекторите  Доц. Д-р Пенка Ганева, Д-р Калина Игнатова и д-р Камелия Милчева направиха обзор на ползите от персонализираната медицина за различните заинтересовани страни и представиха биомаркер за оценка на терапевтичния ефект при минимална резидуална болест при мултиплен миелом и приложението на Carfilzomib (KYPROLIS) при пациенти с рецидивирал/рефрактерен мултиплен миелом, а в сесията, посветена на приложението на персонализираната медицина в онкологията, доц. д-р Жасмина Михайлова – началник клиника по медицинска онкология във ВМА, представи Таргетна терапия при белодробен карцином в зависимост от неговата молекулярна класификация“.

В сесията „Новите лица на персонализираната медицина“ лекторите Проф. д-р Георги Христов, доц. Роберт Пенчовски от Биологичния факултет на СУ „Климент Охридски“ и д-р Диана Пендичева от МУ Плевен открехнаха вратата към по-малко познати направления на приложение на  персонализираната медицина като алергология, приложение на микрофлуидни устройства и функционални нуклеинови киселини като средства на персонализираната медицина и прогностично  генотипиране на полиморфни кандидат гени като средство за оптимизиране фармакотерапията на голямо депресивно разстройство: транслационни концепции и клинична реалност.

Наред с  утвърдените специалисти, в постерната сесия на конференцията  представиха свои разработки и млади учени, което е много оптимистичен знак за приемствеността и мотивацията на младите специалисти.

Първата Балканска конференция по персонализирана медицина се проведе на 26-27.10.2017 г. в Бест Уестърн Експо Хотел. Партньори на форума бяха Европейския алианс за персонализирана медицина (ЕАПМ), Център за иновации в медицината, Румънския      алианс за персонализирана медицина, Български лекарски съюз,   Български фармацевтичен съюз и Медицински университет – Плевен. Конференцията беше първият по рода си научно-практически форум в Балканския регион за представяне на научни разработки и проекти, нови продукти, подходи, методики и концепции в областта на прецизираната и персонализирана медицина  –  диагностика и терапия.

Българският Лекарски Съюз, който е институционален партньор на БАППМ беше представен от д-р Юлиан Йорданов – Председател на акредитационната комисия. Той  поднесе поздравителен адрес от Председателя на БЛС – д-р Венцеслав Грозев. Представители на Българския Фармацевтичен Съюз –  институционален партньор на конференцията бяха  Маг. Фарм Цветанка Вълчанова и Маг. Фарм. Тодор Наденов – членове на УС на БФС. Поздравителен адрес към организаторите и участниците в конференцията беше получен и от министъра на здравеопазването проф. д-р Николай Петров.

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *