Прецизираната диагностика – ключ към персонализираната медицина

Прецизираната диагностика – ключ към персонализираната медицина

На 27.04.2017 год. в зала „Мусала“ на хотел „Хилтън“ в София се състоя организираният от Български Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина – БАППМ, Дискусионен форум „Прецизираната диагностика – ключ към персонализираната медицина“.

Събитието беше открито и модерирано от председателя на БАППМ д-р Жасмина Коева-Балабанова.

Основни цели на форума бяха изтъкването на критично важната роля на качественото извършване на прецизирана молекулярна и генетична диагностика за прилагането на персонализирана медицина и постигането  на консенсусна позиция за обезпечаване на съпътстващата диагностика за прицелно лечение от НЗОК.

Събитието предизвика голям интерес.  В него участваха над 90 медицински специалисти,  между които 5 национални консултанти и 7 председатели на научни дружества, представители на институции в здравеопазването, сдружения и неправителствени и пациентски организации. Институционални партньори бяха Европейски Алианс за Персонализирана Медицина ЕАПМ, Български Лекарски Съюз и Медицински Университет, Плевен.

Форумът започна с дикусионен панел панел на тема: „Значение на диагностиката за оптималния медицински резултат – цена и стойност”. БАППМ представи и подложи на обсъждане „План за действие за обезпечаване на съпътстващата диагностика в България“. Документът  беше аргументиран от председателя на БАППМ д-р Жасмина Коева, националния консултант по обща и клинична патология проф. д-р Савелина Поповска, националния консултант по медицинска генетика чл.-кор. проф. Драга Тончева.  Д-р Галинка Павлова – зам. председател на УС на БЛС, Добромира Петрова – представител на АрФарм и д-р Галя Йорданова и д-р Евгени Тасовски – представители на НЗОК изразиха подкрепата на институциите, които представляват, за набелязаните в него конкретни действия.

Следващите модули на форума „Говорят специалистите“ и „Поглед в бъдещето“, в които научни доклади изнесоха проф. Поповска, чл.-кор. проф. Тончева, проф. Добрин Константинов – национален консултант по детска хематология, онкология и трансплантология, проф. Георги Христов – ръководител катедра „Оценка на здравните технологии“, ФОЗ, МУ София и д-р Саболч Кокени от „Иллумина“, бяха посветени на настоящето и бъдещето на персонализираната медицина и продължаващото обучение за прецизирана диагностика.

Събитието завърши с единодушно приемане на програмен документ „План за действие за обезпечаване на съпътстващата диагностика в България“.

Присъстващите изразиха  увереност, че решенията на този форум ще се трансформират в двигател за преследване и реализация на значими лечебни и профилактични цели, чрез които ще се подобрява и усъвършенства общественото здраве.

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *