Пета Президентска конференция на ЕАПМ

Пета Президентска конференция на ЕАПМ

Иновации, препоръки и скрининг: Рак на белия дроб

Брюксел, Белгия, 27-28 март, 2017

Основна тема на петата конференция на EAPM, в рамките на Малтийското председателство на ЕС, беше скрининга за рак на белия дроб. Програмата на конференцията, озаглавена “Иновации, препоръки и скрининг: Рак на белия дроб“, беше фокусирана върху скрининга за рак на белия дроб, макар че обсъжданите въпроси, засягаха много по-широка палитра от въпроси пред персонализираната медицина днес.
Беше сформирана работна група, в която влизат някои от основните лектори на конференцията, за по-нататъшно развитие на въпросите, поставени по време на събитието. Целта е, въз основа на изводите от обсъжданията, да се очертаят следващите стъпки и да се разработят препоръки и клинични ръководства на Европейско, национално и местно ниво. В подкрепа на тези усилия, ще бъде публикувана „Бяла книга“ с конесусен документ, съдържащ основни цели и механизъм на приложение.

В рамките на ЕС, ракът на белия дроб е най-смъртоносното от всички злокачествени заболявания, отговорно за почти 270 000 смъртни случаи годишно.

От превантивна гледна точка е, меко казано изненадващо, че за най-смъртоносния рак в Европа, все още няма приети препоръки за скрининг. Коференцията беше фокусирана към този сериозен проблем.

Лекарите имат нужда от бързо разработване на научно обосновани препоръки за клиничната практика, които да усъвършенстват процеса на вземане на решения в полза на техните пациенти.

Научните изследвания показват, че пациент-центричните модели на здравеопазване са разходоефективни и дават по-високи резултати и степен на пациентска удовлетвореност.

Необходимо е превантивните мерки да бъдат засилени в Европа, както чрез по-добро информиране на пациентите, по-широки скринингови програми и усъвършенствани диагностични методи, достъпни за гражданите, независимо от тяхното местожителство, или финансовите им възможности. Необходими са, обаче, повече препоръки за скрининга за рак на белия дроб. Необходимо е и съгласие и координация на ниво страни-членки на ЕС.

Повече от 130 делегати и лектори от най-високо ниво, взеха участие в това събитие. България беше представена от Председателя на УС на БАППМ – д-р Жасмина Коева-Балабанова.
Участниците във форума нямаха илюзии, че здравеопазването е едно от най-големите предизвикателства пред Европа днес и че то може да бъде усъвършенствано само със съгласие, сътрудничество и координация между всички заинтересовани страни.

Ключови за конференцията бяха въпросите как се управлява здравеопазването в ЕС и по какъв начин Брюксел може да повлияе на това, пред вид факта, че много висока степен това е от национална компетентност на страните-членки. Нови, съвременни препоръки (за скрининг и други аспекти) биха били стъпка напред. Би могло, те да са по-гъвкави (разбира се, в съответствие със строги стандарти за безопасност и етика).

Алиансът и многобройните му членове смятат, че без скрининг и ранна диагностика на рака на белия дроб ( както и на други заболявания), значителна част от невероятните постижения на медицинската наука, трудно ще покажат пълния си потенциал да спасяват човешки животи и да повишават качеството на живот.

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *