Управителен съвет

  1. Д-р Жасмина Коева-Балабанова – Председател на УС на БАППМ
  2. Академик Драга Тончева, дм – Президент на Българско дружество по генетика и геномика на човека
  3. Проф. д-р Савелина Поповска, дм – Ръководител Катедра “Патологоанатомия”, Медицински университет Плевен
  4. Проф. д-р Добрин Константинов, дм –Председател на Българско научно дружество по детска хематология и онкология
  5. Проф. д-р Георги Христов, дм –  Факултет по обществено здраве, Медицински Университет, София