Управителен съвет

  1. Д-р Жасмина Коева-Балабанова – Председател, Управляващ съдружник „СБС Консултинг“
  2. Член-кор. Проф. д-р Драга Тончева – Национален консултант по медицинска генетика, Президент на Българско дружество по генетика и геномика на човека
  3. Проф. д-р Савелина Поповска – Национален консултант по клинична патология, Заместник ректор на Медицински Университет, Плевен
  4. Проф. д-р Добрин Константинов – Национален консултант по детска хематология и онкология, Председател на Българско научно дружество по детска хематология и онкология
  5. Проф. д-р Георги Христов – Ръководител катедра „Оценка на здравните технологии“, Факултет по обществено здраве, Медицински Университет, София