Присъединете се към нас

Доброволно и Открито

Членството в Алианса е доброволно и е открито за всички дееспособни физически лица, които са съгласни с Устава и отговарят на условията, предвидени в него.

Нови членове на Алианса се приемат на основание писмена молба с решение на Управителния съвет.

Членският внос е годишен в размер на 50,00 лв. и се внася по банков път в сметката на БАППМ.