Втора Балканска конференция по персонализирана медицина: Предварителна програма

научно-практическа кконференция

Втора Балканска конференция по персонализирана медицина: Предварителна програма

Втора Балканска конференция по персонализирана медицина

Линк за регистрация

24 – 25 Октомври,  Хотел „Рамада“, София,

Организирана от Български Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина-БАППМ, в сътрудничество с Европейски Алианс за Персонализирана Медицина-ЕАПМ, Медицински Университет Плевен и Българско дружество по генетика и геномика на човека


Предварителна програма

24.10.2019 г.

13.30 – 14.00 Регистрация

14.00 – 14.30 Официално откриване: Преглед на развитието на персонализираната медицина в Балканския регион

14.30 – 16.00 Първа пленарна сесия: Заедно напред в ерата на персонализираната медицина

Персонализираната медицина – нова парадигма в здравеопазването; интегриране на персонализираната медицина в здравната система; иновативни лекарствени продукти и диагностични средства – правна и регулаторна рамка, ОЗТ на продукти на персонализираната медицина; достъп на пациента да иновативно лечение;

16.00 – 17.30 Втора пленарна сесия: Геномика и здравеопазване

Нови достижения в геномиката и генетиката на човека; генна терапия; Европейска геномна инициатива; прецизирана диагностика – NGS в превантивната медицина и клиничната практика – скрининг, редки болести, онкологични и неврологични заболявания; изчерпателно геномно профилиране;

Приложение на високите технологии в персонализираната медицина – настояще и бъдеще

17.30 – 17.50 Кафе-пауза

17.50 – 19.20 Трета пленарна сесия: Патологията на персонализираната медицина

Молекулярна патология – нови достижения и практическо приложение; патологична прецизирана диагностика;

Прецизирана образна диагностика;

19.30 – 22.00 Вечеря и връчване на наградите на БАППМ за персонализирана медицина в България

 

25.10.2019 г.

09.00 – 09.30 Регистрация и кафе „Добро утро“

09.30 – 11.30 Четвърта пленарна сесия: Персонализирана медицина в онкологията и хематологията

Персонализирана медицина в онкологията – скрининг, таргетна и комбинирана терапия, адювантна и неоадювантна терапия, имунотерапия, лъчелечение, мониторинг на рак на белия дроб, рак на колона, рак на простатата, меланома, рак на пакреаса, рак на главата и шията; персонализирана медицина в хематологията

11.30 – 13.00 Пета пленарна сесия: Персонализирана медицина при редки болести и персонализирана медицина в ендокринологията

Персонализирана медицина и редки болести;

Персонализирана медицина в ендокринологията;

13.00 – 14.00 Работен обяд

14.00 – 15.00 Шеста пленарна сесия: Персонализирана медицина при вирусни инфекции и персонализирана медицина в неврологията и психиатрията

Персонализирана медицина в неврологията и психиатрията;

Персонализирана медицина в лечението на вирусни заболявания;

15.00 – 16.30 Седма пленарна сесия: Трансгранично сътрудничество между страните в Балканския регион

Нито една страна-членка на ЕС не би могла да се справи сама, когато става дума за съвременно здравеопазване, независимо от ревниво пазената национална компетентност в тази област. Ключът към напредъка и бързото внедряване на иновациите е в регионалното коопериране и съвместните усилия.

16.30 – 17.30 Постерна сесия

17.30 – 18.00 Закриване и получаване на сертификатите

 

Заявки за участие в постерната сесия – на office.bappm@gmail.com

Официални езици: Български и английски

 

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *