Български Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина

Доброволно обединение на медицински и други специалисти, с опит и интереси в областта на молекулярната, геномна, прецизирана и персонализирана медицина.

БАППМ обединява високата експертиза и усилията на специалисти от различни медицински специалности и направления – национални консултанти, председатели на научни дружества и водещи специалисти с доказани постижения и професионални интереси в областите, в които се развива и ще се развива прецизираната и персонализирана медицина.
Персонализираната и прецизирана медицина са интердисциплинарни подходи в съвременната медицина, които не се вместват в съществуващите разбирания за медицински специалности и терапевтични области. За тяхното развитие и правилно прилагане се изискват обединени усилия, координирани действия и конкретни стъпки от страна на различни медицински специалности и направления в медицината, фармацията, организацията на здравеопазването и здравния мениджмънт.
Д-р Жасмина Коева-Балабанова – Председател, Член-кор. Проф. д-р Драга Тончева – Национален консултант по медицинска генетика
“Български Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина” /БАППМ/, на английски език: «Bulgarian Alliance for Precision and Personalized Medicine“/BAPPM/, наричан…
Членството в Алианса е доброволно и е открито за всички дееспособни физически лица, които са съгласни с Устава и отговарят на условията, предвидени в него.

Последни новини

Научно-практическа конференция с международно участие „Персонализирана ли е ОЗТ за продуктите на персонализираната медицина“, организирана от БАППМ

ВИЖ ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ПРОГРАМА зала „София“, хотел „Метрополитен“, София, 12-13 октомври... read more

Медийни отзиви от конференцията „Рак на белия дроб“

  Щастливи сме да споделим някои публикации в медиите по... read more

lung cancer screening

ЕКСПЕРТИ ОТ 12 СТРАНИ С ПРИЗИВ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ ЗА ЕДИННА ПРЕПОРЪКА ЗА СКРИНИНГ ЗА РАК НА БЕЛИЯ ДРОБ

Злокачественото заболяване причинява смъртта на 1,4 милиона души в... read more

БАППМ обединява високата експертиза и усилията на утвърдени специалисти от различни медицински специалности и направления.

Партньорите, с които нещата се случват