Български Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина

Доброволно обединение на медицински и други специалисти, с опит и интереси в областта на молекулярната, геномна, прецизирана и персонализирана медицина.

БАППМ обединява високата експертиза и усилията на специалисти от различни медицински специалности и направления – национални консултанти, председатели на научни дружества и водещи специалисти с доказани постижения и професионални интереси в областите, в които се развива и ще се развива прецизираната и персонализирана медицина.
Персонализираната и прецизирана медицина са интердисциплинарни подходи в съвременната медицина, които не се вместват в съществуващите разбирания за медицински специалности и терапевтични области. За тяхното развитие и правилно прилагане се изискват обединени усилия, координирани действия и конкретни стъпки от страна на различни медицински специалности и направления в медицината, фармацията, организацията на здравеопазването и здравния мениджмънт.
Д-р Жасмина Коева-Балабанова – Председател, Член-кор. Проф. д-р Драга Тончева – Национален консултант по медицинска генетика
“Български Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина” /БАППМ/, на английски език: «Bulgarian Alliance for Precision and Personalized Medicine“/BAPPM/, наричан…
Членството в Алианса е доброволно и е открито за всички дееспособни физически лица, които са съгласни с Устава и отговарят на условията, предвидени в него.

Последни новини

Медийни отзиви от конференцията „Рак на белия дроб“

  Щастливи сме да споделим някои публикации в медиите по... read more

lung cancer screening

ЕКСПЕРТИ ОТ 12 СТРАНИ С ПРИЗИВ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ ЗА ЕДИННА ПРЕПОРЪКА ЗА СКРИНИНГ ЗА РАК НА БЕЛИЯ ДРОБ

Злокачественото заболяване причинява смъртта на 1,4 милиона души в... read more

Lung screening conference

Конференция „Рак на белия дроб -ранна диагноза и доказателства за скрининг“

Вече можете да видите програмата за 23-ти април тук. София, ... read more

БАППМ обединява високата експертиза и усилията на утвърдени специалисти от различни медицински специалности и направления.

Партньорите, с които нещата се случват